ثبت نام

اتحادی برای خود تشکیل دهیاتحادی برای خود تشکیل دهید، به مبارزه با دیگران بپردازید و تجارت کنید. جنگ سرنوشت یک بازی آنلاین تحت مرورگر است که از سال 2008 بازیکنان را به چالش با یکدیگر کشیده است. این بازی دوبار نامزد برترین بازی گروهی سال شده است. پایگاه خود را گسترش دهید و با تعلیم سربازان خود به جنگ دشمنان بروید. در پایان هر سرور به بازیکنان برتر سرور جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

X

اطلاعات شرکتیانتشار دهنده

Looki Publishing GmbH
HRB 13049, دادگاه Münster
CEO: Andreas Planer
مالیات بر ارزش افزوده: DE275771782
Im Derdel 17
D-48161 Münster

Germany
تماس:

مسئول نظارت سنین بازیکنان Andreas Planer
Email:

راه اندازی

Looki Assembly Studios GmbH

Amtsgericht Darmstadt,
CEO: Remco Westermann
HRB 89122
Havelstr. 16,
64295 Darmstadt


Desert-Operations استفاده از سرویس های گوگل آنالاتیک. گوگل آنالاتیک از کوکیها که فایل های تکست کوچکی هستند استفاده می کند تا برخی موارد را بر روی مرورگر شما ذخیره کند. این کار استفاده شما را از سایت ما آسان تر می کند.