ثبت نام

اتحادی برای خود تشکیل دهیاتحادی برای خود تشکیل دهید، به مبارزه با دیگران بپردازید و تجارت کنید. جنگ سرنوشت یک بازی آنلاین تحت مرورگر است که از سال 2008 بازیکنان را به چالش با یکدیگر کشیده است. این بازی دوبار نامزد برترین بازی گروهی سال شده است. پایگاه خود را گسترش دهید و با تعلیم سربازان خود به جنگ دشمنان بروید. در پایان هر سرور به بازیکنان برتر سرور جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

X

اطلاعات شرکتیLooki Publishing GmbH
Behringstr. 16b
22765 Hamburg
Germany

Phone: +49 (0)40 411 885 0 (Not for support queries)
Fax: +49 (0)40 411 885 255 (Not for support queries)
E-mail: info(at)looki.com (Not for support queries)

Youth Protection Officer: Dr. Andreas Lober
E-mail: youthprotection(at)looki.com

Executive board: Remco Westermann

Registered office of the company: Hamburg
Court of registration: Hamburg Local Court
Registration number: HRB 139051
VAT identification number: DE 264 258 278

Editorial control (in accordance to § 55 of the German RStV) is held by:
Remco Westermann
Behringstr. 16b
22765 Hamburg
Germany

Platform of the EU for alternative online-dispute resolution: www.ec.europa.eu
We do not participate in a dispute settlement procedure before a Consumer Arbitration Service and are not obliged to do so.


راه اندازی

Looki Assembly Studios GmbH

Amtsgericht Darmstadt,
CEO: Remco Westermann
HRB 89122
Havelstr. 16,
64295 Darmstadt